banner

Jsme křesťané – evangelíci Augsburského vyznání (luteráni), hlásíme se k reformaci církve, jak ji v 16. století vedl Martin Luther s důrazem na Bibli – Písmo svaté (Sola Scriptura), Boží milost (Sola Gratia) a víru člověka v ní (Sola Fide). Naše vyznavačské spisy obsahuje Kniha Svornosti (Liber Concordiae), která je výkladem Písma svatého. Jsme součástí Evangelické církve augsburského vyznání v ČR a hlásíme se do rodiny vyznavačských luterských sborů rozesetých po celém světě.

About us (English)
Über uns (Deutsch)

© 2016 Církevní sbor ECAV v Praze